Whoobazoo’s own Nikki Preston, speaks with Smash Mouth ..